АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Крикунов Юрій Володимирович

Розглядаються питання навчання і перекваліфікації людей з особливими потребами, зокрема діяльності Фонду України щодо соціального захисту інвалідів та Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів. Окреслено завдання, що вимагають невідкладного рішення, і можливі шляхи їх реалізації.

Рассматриваются вопросы обучения и переквалификации людей с особыми потребностями, в частности деятельности Фонда Украины по социальной защите инвалидив и Всеукраинского центра професиональной реабилитации инвалидов. Очерчены задачи, требующие безотлагательного решения, и всевозможные пути их реализации.

There are observed some questions of studying and retraining of people with special needs, in particularl activity of the Ukrainian  fund of social help to  invalids and Ukrainian  center  of professional rehabilitation of disabled. There are some tasks which need to be solved immediately, and different ways of their realization.   

докладніше...
Номер сторінки: 54