АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Гриф Михайло Геннадійович

Ефективність організації системи спеціальної професійної освіти (ССПО) інвалідів у рамках університетського комплексу визначається в кінцевому рахунку якістю випущених фахівців. Головна відмінна риса ССПО від звичайного ВНЗ полягає в необхідності реалізації різних компонентів реабілітації (освітньої, медико-корекційної, психолого-корекційної, професійної, трудової, загальнокультурної та ін.) і в їх тісному взаємозв'язку, в організації реабілітаційно-виховного процесу (РОП) у взаємодії зі структурами різних відомств, із громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційними центрами і т. п.

докладніше...