АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Птушкін Геннадій Сергійович

У період трансформації соціально-економічних відносин, незважаючи на сформовані важкі наслідки цих змін,  в Росії розвивається 
система соціально-педагогічної підтримки осіб з обмеженими можливостями здоров'я.

В период трансформации социально-экономических отношений, несмотря на сложившиеся тяжелые последствия этих изменений, в России развивается система социально-педагогической поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

докладніше...

Ефективність організації системи спеціальної професійної освіти (ССПО) інвалідів у рамках університетського комплексу визначається в кінцевому рахунку якістю випущених фахівців. Головна відмінна риса ССПО від звичайного ВНЗ полягає в необхідності реалізації різних компонентів реабілітації (освітньої, медико-корекційної, психолого-корекційної, професійної, трудової, загальнокультурної та ін.) і в їх тісному взаємозв'язку, в організації реабілітаційно-виховного процесу (РОП) у взаємодії зі структурами різних відомств, із громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційними центрами і т. п.

докладніше...