АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Берещук Олена Миколаївна

У статті подається стислий аналітичний огляд наукового доробку фізіологів вітчизняних університетів другої половини ХІХ ст. у галузі біології психічного.

докладніше...
Номер сторінки: 250

У статті розкриваються психолого-педагогічні проблеми організації навчального процесу. Обґрунтовуються дидактичні принципи управління навчальною діяльністю.

В статье раскрываются психолого-педагогические проблемы организации учебного процесса. Обосновываются дидактические принципы управления учебной деятельностью.

The article reviews psychological and pedagogical problems of teaching process organisation. It substantiates didactic principles of teaching process management.

докладніше...
Номер сторінки: 203