АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кот Микола Захарович

Розглянуто питання, пов'язані з роботою керівництва, вихователів із різними типами неблагополучних сімей, досліджені різні форми роботи педагогів з такими сім'ями, подано аналіз їх ефективності.

ассмотрены Вопросы, связанные с работой руководства, воспитателей с различными типами неблагополучных семей, исследованы различные формы работы педагогов с такими семьями, дан анализ их эффективности.

The questions are viewed which are connected with the educator's work with different types of unfortunate families; different ways of pedagogical work with such families are examined and the analysis of their efficacious­ ness is given.

докладніше...