АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Єфіменко Наталя Василівна

У систематизованому вигляді розглянуто історичний аспект проблеми білінгвізму в навчанні глухих. Показані різні підходи до оцінки ролі і тесту жестової мови, починаючи зі Стародавнього світу і до наших днів. Проаналізовано погляди представників сурдопедагогічної теорії і практики на різних етапах її становлення і розвитку.

В систематизованом виде рассмотрен исторический аспект проблемы билингвизма в обучении глухих. Показаны различные подходы к оценке роли и теста жестовой речи, начиная с Древнего мира и до наших дней. Проанализированы взгляды представителей сурдо­ педагогической теории и практики на разных этапах ее становления и развития.

In the article is consider in the systematize type history aspect of problem bilinguistic in educating deaf. Shown defferent approaches to evaluations  dug and place  an gesture speech,  as  from  the  ancient world and milked a present-day  day. Analyze  glances  of representatives an theory and practices pedagogics for a deaf person on defferent stages its becoming  and developments.    

докладніше...
Номер сторінки: 252