АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Скрипник Степан Іванович

У роботі подана методика викладення низки розділів загального курсу фізики, яка дає можливість більш ефективно і глибше засвоювати програмний матеріал студентам з обмеженими можливостями. При цьому час викладу матеріалу скорочується на 30%.

В работе представлена методика изложения ряда разделов общего курса физики, которая дает возможность более эффективно и глубже усваивать программный материал студентам с ограниченными возможностями. При этом время изложения материала сокращается на 30%.

The paper presents a methodology for the presentation of a number of general physics course sections, which makes possible for students with disabilities to absorb more effectively and deeper program material. At the same time, the presentation of the material is reduced by 30%.

докладніше...
Номер сторінки: 268