АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Дегтярьова Тетяна Миколаївна

У період трансформації соціально-економічних відносин, незважаючи на сформовані важкі наслідки цих змін,  в Росії розвивається 
система соціально-педагогічної підтримки осіб з обмеженими можливостями здоров'я.

В период трансформации социально-экономических отношений, несмотря на сложившиеся тяжелые последствия этих изменений, в России развивается система социально-педагогической поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

докладніше...