АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Рибалко Оксана Тимурівна

Розглянуті питання застосування теорії інформаційного метаболізму психіки в дослідженнях та розробці методології творчого розвитку людей з особливими потребами.

Рассмотренные вопросы применения теории информационного метаболизма психики в исследованиях и разработке методологии творческого развития людей с особыми потребностями.

The  questions are  viewed in  using the  theory of informational mentality in the exploration and elaborating the methodology of the creative development of people with special needs.

докладніше...