АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Островська Катерина Олексіївна

Розглядаються питання пошуку методів терапії і навчання аутистичних дітей. Досліджуються методики і результати застосування терапії, пов'язаної з виявленням етіології виникаючих розладів розвитку і подальшим призначенням програми лікування та попередження небажаної поведінки дитини.

Рассматриваются вопросы поиска методов терапии и обучения аутистических детей. Исследуются методики и результаты применения терапии, связанной с выявлением этиологии возникающих расстройств развития и дальнейшим назначением программы лечения и предупреждения нежелательного поведения ребенка.

Reviewed the aspects of autistic children therapy and education. Investigated the methods and results of using therapy, connected with development disorder's etymology, and futher prescription of child's objectionable behavior prevention and treatment.

докладніше...
Номер сторінки: 524