АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Литвин Аеліта Василівна

У статті здійснено аналіз та узагальнення досвіду зарубіжних моделей бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з вадами зору.

В статье проведён анализ и обобщён опыт зарубежных моделей библиотечно-информационного обслуживания пользователей с дефектами зрения.

Analysis and generalizing of experience of the foreign models of library and informational usage of readers with sight defects.

докладніше...
Номер сторінки: 226

Проаналізовано досвід роботи спеціалізованих бібліотек для людей із порушенням зору. Підкреслено соціальну роль, яку виконують спеціалізовані бібліотеки в наданні їм допомоги.

Проанализирован опыт работы специализированных библиотек для людей с нарушением зрения. Подчеркнута социальная роль, которую выполняют специализированные библиотеки в оказании им помощи.

The paper sums up the experiense of specialized libraries for the blind. The role of the special libraries in the support of the disabled users is emphasized.

докладніше...
Номер сторінки: 487