АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Місяк Сергій Анатолійович

Визначено критерії ефективної психологічної та соціальної реабілітації інвалідів із діагнозом онкологічного захворювання. Розглянуто труднощі методологічного порядку, акцентовано увагу на важливості її основних етапів - мотивації й адаптації. Показана роль духовності як одного з найважливіших соціальних регуляторів, активної позиції самих хворих, спрямованих на одужання.

Определены критерии эффективной психологической и социальной реабилитации инвалидов с диагнозом онкологического заболевания. Рассмотрены трудности методологического порядка, акцентировано внимание на важности её основных этапов — мотивации и адаптации. Показана роль духовности как одного из важнейших социальных регуляторов, активной позиции самых больных, направленных на выздоровление.

There are some criteria of effective psychological and social rehabilitation of people with disabilities caused by cancer. There are opened difficulties of methodological order; attention is paid on importance of its main stages — motivation and adaptation. Here is opened the role of spirituality as one of the main social regulators of active position of sick people directed on the healing.

докладніше...
Номер сторінки: 509