АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Авербух Олександр Ілліч

Проаналізовано схожість і відмінність реабілітаційних програм при алкогольній та наркотичній залежності. Показано, що існує відмінність у тенденціях лікування і реабілітації хворих із цією патологією. Викладено біологічні та психологічні принципи побудови реабілітаційних програм.

Проанализировано сходство и отличие реабилитационных программ при алкогольной и наркотической зависимости. Показано, что существует отличие в тенденциях лечения и реабилитации больных с этой патологией. Изложены биологические и психологические принципы построения реабилитационных программ.

The analysis of similarities / differences and efficiency of rehabilitation programs for alcohol and drugs usage was made. It was shown that there is a difference in tendencies of treatment and rehabilitation. The biological and psychological principle of building the rehabilitation programs  was given.

докладніше...
Номер сторінки: 520