АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Вовчик-Блакитна Олена Олександрівна

Розглянуто питання виховання емоційно розвиненої особистості, її переживань, почуттів, які починаються з перших років життя як найбільш важлива проблема батьків, педагогів. У результаті досліджень по цій програмі, які проводилися в Інституті психології АПН України, розроблена програма "Абетка Еволюції", яка, з точки зору авторів, має стати необхідним елементом у комплексній виховній роботі, а також основою реабілітаційних підходів до дітей та підлітків, які потребують психологічної підтримки і допомога.

Рассмотрены вопросы воспитания эмоционально развитой личности, ее переживаний, чувств, которые начинаются с первых лет жизни, как наиболее важная проблема родителей, педагогов. В результате иссследований по этой программа, которые проводились в Институте психологии АПН Украины, разработана программа "Букварь Эволюции", которая, с точки зрения авторов, должна стать необходимым элементом в комплексной воспитательной работе, а также основой реабилитационных подходов к детям и подросткам, которым необходима психологическая поддержка и помощь.

Considered aspects of emotionally developed person education from very first years of it's life as the most important task for parents and teachers. On the grounds of this idea at Institute of Psychology of Academy of Sciences of Ukraine the «Абетка Еволюцій» [варианты перевода — транслит: Abetka Evolyutsiy; перевод: Evolution ABC] program has been elaborated. This program, in author's opinion, is to become the essentia/ element in the complex of education work as well as rehabilitation approach to those children who do need psychological help and support.

докладніше...
Номер сторінки: 537