АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Безверхий Олег Станіславович

Розглянуто можливості емаготерапіі як оптимального методу психокорекції особистісного розвитку студентів із особливими потребами, проаналізовані результати дослідження цієї проблеми, проведеного на кафедрі психології Вінницької філії Університету "Україна".

Рассмотрены возможности эмаготерапии как оптимального метода психокоррекции личностного развития студентов с особенными потребностями, проанализированы результаты исследования этой проблемы, проведенного на кафедре психологии Винницкого филиала Университета "Украина".

The possibilities of emagoterapy as the optimal method of psychological correction of personality development of students with special needs have been cinsidered, the results of the study of this problem conducted by the Department of Psychology of the Vinnitsa branch of the University "Ukraine" have been analyzed.

докладніше...
Номер сторінки: 542