АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Архипов Олександр Анатолійович

Розглядається проблема кредитно-модульної технології у фізичному вихованні і фізичної реабілітації ( біомеханіки спорту ) учнівської молоді, яка дозволяє наблизити освітній комплекс України до європейських стандартів.

Рассматривается проблема кредитно модульной технологии в физическом воспитании и физической реабилитации (биомеханике спорта) учащейся молодежи, которая позволяет приблизить образовательный комплекс Украины к европейским стандартам.

In job the problem credit and modular technology in physical education and physical rehabilitation (biomechanics of sport) of learning youth is dis cussed which allows to approach in educational complex of Ukraine to the European standarts.

докладніше...
Номер сторінки: 271