АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Гончаренко Володимир Олексійович

Проаналізовано результати дослідження розігріву мікросхем, резисторами, діодами, транзисторами в стаціонарному режимі. Показано, що найбільш безпечним є розігрів кристала джерелом тепла сферичної форми. Доведено також, що охолодження вентиляторами (посилення конвекції поблизу поверхні) значно ефективніше, ніж застосування теплоотводящих матеріалів.

Проанализированы результаты исследования разогрева микросхем, резисторами, диодами, транзисторами в стационарном режиме. Показано, что наиболее безопасным является разогрев кристалла источником тепла сферической формы. Доказано также, что охлаждение вентиляторами (усиление конвекции вблизи поверхности) значительно эффективнее, чем применение теплоотводящих материалов.

The steady state heating of the integrated circuits by their resistors, diodes and transistors is investigated. It is shown (hat the safest heating is the heating by the spherical heat source. It is shown also that the cooling with fan is muck more effective than the use of the heat conductive materials.

докладніше...