АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Іваніцька Людмила Леонідівна

Розглянуто питання взаємодії таких сторін бізнесу, як логістика і маркетинг. Проаналізовано прямий взаємозв'язок між ду такими характеристиками, як продукт, місце, ціна (витрати) і ін. Наведено практичні ситуації дій служб маркетингу і логістики з просування товарів на ринок.

Рассмотрены вопросы взаимодействия таких сторон бизнеса, как  логистика  и маркетинг.  Проанализирована  прямая взаимосвязь меж ду такими характеристиками,  как продукт,  место,  цена (затраты) и др.  Приведены практические ситуации действий служб маркетинга и логистики по продвижению товаров на рынок.

The matters of the interaction of such business fields as logistics and marketing were examined. The direct interrelation between such characteristics as product, place, price (expenses) and others were analyzed. Practical situations of actions of the marketing and logistics services concerning promotion of new products to the market are given.

докладніше...
Номер сторінки: 382