АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кіньколих Микола Федорович

Розглянуто дидактичні і методичні принципи навчання студентів, що сприяють активізації їх прагнення до вивчення фізики. Розроблено технологію навчання студентів з урахуванням різних рівнів базових знань. Цей метод може бути використаний і для студентів з вадами здоров'я.

Рассмотрены дидактические и методические принципы обучения студентов, способствующие активизации их стремления к изучению физики. Разработана технология обучения студентов с учетом различных уровней базовых знаний. Этот метод может быть использован и для студентов с нарушениями здоровья.

Didactic and methodical principles of teaching students were considered to assist the intensification their learning physics.  The new technology of teaching students was worked out according to different levels of basic knowledge. This method also may be used by the students with some health defects.

докладніше...
Номер сторінки: 177