АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Козлакова Галина Олексіївна

Проаналізовано роль дистанційної освіти (ДО) в сучасній педагогіхе з урахуванням соціально-психологічних особливостей особистості на підставі детального аналізу деяких Інтернет-ресурсів. Виявлено соціально-педагогічні аспекти достоїнств і недоліків ДО з позицій сучасної вищої освіти. Створення комп'ютерної реальності в найближчому майбутньому не зможе замінити людську реальність, тому ДО є лише інструментом поширення вищої освіти.

Проанализирована роль дистанционного образования (ДО) в современной педагогихе с учетом социально-психологических особенностей личности на основании детального анализа некоторых Интернет-ресурсов. Выявлены социально-педагогические аспекты достоинств и недостатков ДО с позиций современного высшего образования. Создание компьютерной реальности в ближайшем будущем не сможет заменить человеческую реальность, поэтому ДО является лишь инструментом распространения высшего образования.

The role of distant education in modern pedagogy is analyzed on the basis of some Internet resources with allowance for psychological peculiarities. The psychologicalpedagogical analysis of advantages and drawbacks of distant education in terms of modern higher education is suggested. Creation of a computer reality in the near future will not be able to replace a human reality. Therefore, distant education is nothing more than a higher education expancion and tool.

докладніше...
Номер сторінки: 142