АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Баннікова Раїса Олександрівна

У статті міститься порівняльну характеристику результатів використання традиційних засобів фізичної реабілітації програми реабілітації, доповненої юмейхо-терапією при дитячих церебральних паралічах в пізньої резидуальної стадії.

В статье содержится сравнительная характеристика результатов использования традиционных средств физической реабилитации программы реабилитации, дополненной юмейхо-терапией при детских церебральных параличах в поздней резидуальной стадии.

The article presents the comparative description of results of the use of classic rehabilitation program and yumeihotherapy of children with cerebral palsy.

докладніше...