АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Тимошенко Георгій Анатолійович

Розглянуто роль шахів у системі реабілітації людей з особливими потребами. Досліджено різні аспекти гри в шахи: науковий, спортивний, естетичний, творчий. Показана виховна роль шахів в формуванні особистості. Приділено увагу соціальної ролі шахів як особливого засобу спілкування між людьми, що дозволяє розширити коло спілкування, знайти нових друзів, організувати зустрічі за інтересами. Особливо важливий соціальний аспект шахової діяльності для людей з особливими потребами, які часто відчувають дефіцит спілкування. Показано, що шахи - прекрасний вид активного дозвілля.

Рассмотрена роль шахмат в системе реабилитации людей с особыми потребностями. Исследованы различные аспекты игры в шахматы: научный, спортивный, эстетический, творческий. Показана воспитательная роль шахмат в формировании личности. Уделено внимание социальной роли шахмат как особого средства общения между людьми, позволяющего расширить круг общения, приобрести новых друзей, организовать встречи по интересам. Особенно важен социальный аспект шахматной деятельности для людей с особыми потребностями, которые часто испытывают дефицит общения. Показано, что шахматы — прекрасный вид активного досуга.

The importance of chess in the rehabilitation system of people with special needs is considered. Different aspects of chess play: scientific, sportive, esthetic, creative is investigated. Bringing up role of chess in personality forming is shown. Attention is paid to social role of chess as a power means of communication between, people which allow extending the circle of intercourse. Social aspect of chess is especially important for people with special needs who often experience deficiency of personal contacts. Ft is shown that chess is a wonderful form of active spare time.

докладніше...
Номер сторінки: 364