АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Чичкалюк Тетяна Олександрівна

У статті проаналізовано стан рекреаційного розвитку Миколаївської області, запропоновано шляхи радикальної зміни рекреаційного комплексу Миколаївщини.

В статье проанализировано состояние рекреационного развития Николаевской области, предложены пути радикального изменения рекреационного комплекса Николаевщины.

The author of 'he article analyzes the modem state of recreation development in Mykolayiv region a proposes ways of the radical improvement of recreation complex in Mykolayiv region.

докладніше...
Номер сторінки: 358