АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кайда Едуард Олександрович

В статті робиться спроба розкрити універсальність оздоровчої системи Су Джок і її значення для підготовки сучасних фахівців із адаптивного фізичного виховання.

В статье делается попытка раскрыть универсальность оздоровительной системы Су Джок для подготовки современных специалистов с адаптивного физического воспитания.

In the article is given it a shot to expose universality of the health system of Su Jock for preparation of modern specialists from adaptive physical education.

докладніше...