АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Бардашевський Юрій Валерійович

Розглянуто питання комплексного використання засобів фізичної реабілітації у відновленні дітей з церебральним паралічем.

Рассмотрены вопросы комплексного использования средств физической реабилитации в восстановлении детей с церебральным параличом.

The investigation deals with the problem of comprehensive usage of means of physical rehabilitation for children with cerebral palsy.

докладніше...

У статті міститься порівняльну характеристику результатів використання традиційних засобів фізичної реабілітації програми реабілітації, доповненої юмейхо-терапією при дитячих церебральних паралічах в пізньої резидуальної стадії.

В статье содержится сравнительная характеристика результатов использования традиционных средств физической реабилитации программы реабилитации, дополненной юмейхо-терапией при детских церебральных параличах в поздней резидуальной стадии.

The article presents the comparative description of results of the use of classic rehabilitation program and yumeihotherapy of children with cerebral palsy.

докладніше...

У статті розглянуто проблематику комплексного використання засобів фізичної реабілітації і психологічної корекції у дітей з церебральним паралічем.

В статье рассмотрена проблематика комплексного использования средств физической реабилитации и психологической коррекции у детей с церебральным параличом.

The investigation deals with the problem of comprehensive usage of physical rehabilitation and psychological correction of children with cerebral palsy.

докладніше...
Номер сторінки: 329