АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Герасін Олексій Іванович

Стаття присвячена методиці викладання мови Visual BASIC for Application (VBA) для студентів з особливими потребами.

Наводяться приклади програм на мові VBA полегшують роботу з комп'ютером.

Статья посвящена методике преподавания языка Visual BASIC for Application (VBA) для студентов с особыми потребностями.

Приводятся примеры програм на языке VBA облегчающие работу с компьютером.

In this paper method of learning about the Visual BASIC for Application language (VBA) for the students with the special necessities is presented. Examples of program in the VBA language facilitating work with PC are made.

докладніше...
Номер сторінки: 161