АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Ізмайлова Ірина Геннадіївна

У статті розглядаються питання підготовки перекладачів-фахівців у вищій школі з урахуванням умов сучасного ринку послуг на основі компетентнісного і міждисциплінарного підходів щодо формування ключових професійних компетенцій.

В статье рассматриваются вопросы подготовки переводчиков-специалистов в высшей школе применительно к условиям современного рынка услуг на основе компетентностного и междисциплинарного подходов по формированию ключевых профессиональных компетенций.

The article deals with the main approaches to the building of skills demanded in free market relationships in order to educate competitive translators and interpreters in higher education system. According to this article cross-disciplinary methods are considered to solve the problems of training professional competences.

докладніше...
Номер сторінки: 124