АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Куцевич Вадим Володимирович

У статті розглядаються питання організації безбар’єрного середовища маломобільних груп населення. Даються рекомендації щодо забезпечення доступності інвалідів до житлових і громадських будинків.

В статье рассматриваются вопросы организации безбарьерной среды маломобильных групп населения.  Даются рекомендации по обеспечению доступности инвалидов к жилым и общественным зданиям.

The questions of organization of barrier free environment for the disabled people are considered in the article. Recommendations of the providing the accessibility for disabled people to residential and public building are given.

докладніше...
Номер сторінки: 148