АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Медвідь Олена Миколаївна

Стаття стосується проблем, пов'язаних необхідністю впровадження інформаційних технологій в освітню сферу. Істотні зміни в європейському співробітництві створюють основу для інтеграції в галузі освіти з урахуванням національної специфіки, інтересів розвивається України та її проблем в різних сферах.

Статья касается проблем, связанных необходимостью внедрения информационных технологий в образовательную сферу. Существенные изменения в европейском сотрудничестве создают основание для интеграции в области образования с учетом национальной специфики, интересов развивающейся Украины и ее проблем в разных сферах.

The article touches upon the future tendences within the educational system. It concerns with the necessity of broad usage of new information technologies in educational sphere. Changes in European society create the basis for improving integration in educational system taking into account national specific features laid on the interests of the developing Ukraine and its problems of different kinds.

докладніше...
Номер сторінки: 156