АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Березовська Людмила Іванівна

Проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід соціального захисту осіб із функціональними обмеженнями. Показано, як здійснюється підготовка студентів з фізичними вадами у ВНЗ в Україні та за рубежем.

докладніше...
Номер сторінки: 190

У даній статті розглядаються проблеми соціально - реабілітаційної роботи з дітьми - інвалідами. Розкриваються особливості роботи фахівця з даною категорією дітей.

В данной статье рассматриваются проблемы социально-реабилитационной работы с детьми-инвалидами. Раскрываются особенности  работы специалиста с данной категорией детей.

This article deals witn tne problems of social and reabilitation work with children with special needs. Tney concentrate on tne work of he specialists thal work witn tnis catagory of children.

докладніше...
Номер сторінки: 487