АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Бобренко Інна Всеволодівна

У статті подано теоретичний аналіз літературних джерел з питання розвитку просторового орієнтування у глухих молодших школярів з обмеженими розумовими можливостями.

докладніше...
Номер сторінки: 300

Статтю присвячено проблемі оптимізації методичного забезпечення навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку ( з вадами слуху з розумовою відсталістю ) в 1 - 4 класах.

Статья посвящена проблеме оптимизации методического обеспечения обучения детей со сложными нарушениями психофизического развития (слабослышащих с умственной отсталостью) в 1 – 4 классах.

In this clause the problem of optimization of methodical maintenance of training of children with complex infringements of psychophysical development (hard of hearing with intellectual backwardness) in 1 - 4 classes is considered.

докладніше...
Номер сторінки: 505