АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Бровченко Лариса Миколаївна

У статті розкрито суть специфіки проведення занять ЛФК та принципи методики корекції фізичного розвитку слабозорих дітей молодшого шкільного віку. Проведено порівняльний аналіз організації занять ЛФК в умовах спецшколи інтернату для дітей з вадами зору та навчально реабілітаційного центру.

В статье раскрыта суть специфики проведения занятий ЛФК и принципы методики коррекции физического развития слабовидящих детей младшего школьного возраста. Проведен сравнительный анализ организации занятий ЛФК в условиях спецшколы интерната для слабовидящих детей и учебно реабилитационного центра.

In clause the essence of specificity of carrying out of employment LFK and techniques of correction of physical development of visually impaired chil dren of younger school age is opened. The comparative analysis of the organ ization of employment ЛФК in conditions of a special school boarding school for visually impaired children and the educational rehabilitation center is lead.

докладніше...
Номер сторінки: 290