АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Вдовиченко Ірина Вікторівна

У статті викладені основні напрями корекційно-виховної та соціально-абілітаційної діяльності педагога-дефектолога у спеціалізованих дитячих будинках. Розкриті сутність та підходи до організації роботи з дітьми-сиротами раннього віку, що мають вади психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 284

Статтю присвячено проблемі соціалізації розумово відсталих дітей-сиріт. Проаналізовано стан проблемми, описані особливості соціально-адаптивних реакцій вихованців спеціальних (корекційних) дитячих будинків. Запропоновано підходи і принципи адаптації дітей даної категорії, намічені шляхи подальшого дослідження.

Статья посвящена проблеме социализации умственно отсталых детей-сирот. Проанализировано состояние проблеммы, описаны особенности социально-адаптивных реакций воспитанников специальных (коррекционных) детских домов. Предложены подходы и принципы адаптации детей данной категории, намечены пути дальнейшего исследования.

The article is dedicated to the problem about socialized backward orphan. It is  analyzed the  condition of problem, it is  described the peculiarity  of socioadapt reactions of pupils in boarding-schools.  It is suggested principles of adaptation for children of this category.

докладніше...
Номер сторінки: 504