АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Висоцька Людмила Григорівна

У статті викладені порядок проведення психофізіологічного супроводу українських антарктичних експедицій і методологія визначення психофізіологічного відбору, окремо відзначені особливості психологічної адаптації полярників на антарктичній станції протягом року. Описана характеристика змін психологічного статусу по поверненню з зимівлі в порівнянні з тестуванням на момент відправлення в Антарктиду.

В статье изложены порядок проведения психофизиологического сопровождения украинских антарктических экспедиций и методология определения психофизиологического отбора, отдельно отмечены особенности психологической адаптации полярников на антарктической станции в течение года. Описана характеристика изменений психологического статуса по возвращению с зимовки по сравнению с тестированием на момент отправления в Антарктиду.

The article presents a description of psycho-physiological accommodation of Ukrainian Antarctic expeditions and methodology of psycho-physiological selection, including peculiarities of psychological adaptation of polar explorers at the Antarctic station during one year. It also gives characteristic of psychological status change on return from a winter camp in comparison to test results prior to expedition.

докладніше...
Номер сторінки: 362