АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Галкіна Вікторія Михайлівна

У статті викладені технологія і шляхи реалізації соціальної допомоги людям з обмеженими можливостями.

В статье изложены технология и пути реализации социальной помощи людям с ограниченными возможностями.

The article describes the technology and ways of implementation of social accommodation of people with limited abilities.

докладніше...