АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Горбик Олександр Романович

У статті розглянуто питання активізації навчального процесу у студентів-дизайнерів при участі їх в інтегрованих групах із розроб­лення міжнародних архітектурно-дизайнерських конкурсів та виста­вок різного класу. Подано висновки відносно поліпшення засвоєння студентами курсу дизайнерського проектування при органічному спільному виконанні курсових, дипломних, магістерських робіт із кон­курсними та виставковими.

докладніше...
Номер сторінки: 48

У статті розглядаються питання комплексного, системного підходу до адаптації студентів-інвалідів в інтегровану середу навчання шляхом розробки дизайнерських пропозицій щодо пристосування житлових і громадських будівель для вільного використання споживачами - інвалідами в реальних курсових і дипломних проектах на прикладі пропозицій по інтер'єрах будівлі спортивного комплексу.

В статье рассматриваются вопросы комплексного, системного подхода к адаптации студентов-инвалидов в интегрированную среду обучения путем разработки дизайнерских предложений по приспособлению жилых и общественных зданий для свободного использования потребителями – инвалидами в реальных курсовых и дипломных проектах на примере предложений по интерьерам здания спортивного комплекса.

Gorbik A.R. Methodical approaches for training students with special motivations to design object for invalids.

Problem about complex, systematical methodical approaches for the training students with the special motivations to design some objects for the using by the invalids are considered in the article. The themes of adaptations students-invalids to integrated sosiaty are studed on the base of the real designing project of the sporting hall as the diploma work.

докладніше...
Номер сторінки: 134