АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Драгомерецька Ірина Валеріївна

Проаналізовано і досліджено особливості афективних складової статеворольової ідентичності у старших школярів та студентів, а також досліджено фактори, що впливають на формування такого ставлення і закономірностей його динаміки в зазначених вікових періодах.

Проанализированы и исследованы особенности афективной составляющей полоролевой идентичности у старших школьников и студентов, а также исследованы факторы, влияющие на формирование такого отношения и закономерностей его динамики в указанных возрастных периодах.

In existing task the peculiarities of the affective part of elder schoolchildren’s and student’s sexpartite identity have been analyzed and researched, as well as factors which influence on forming such attitude and it’s dynamic regularities in shown age periods.

докладніше...
Номер сторінки: 473