АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Дроннікова Тетяна Анатоліївна

На підставі результатів автоексперименту, запропонована програма використання різноманітних видів і прийомів масажу з метою прискорення відновлювальних процесів після тотального тромбозу судин нижньої кінцівки.

докладніше...

У статті на підставі результатів автоексперемента робиться висновок щодо позитивних результатів апробації та застосування засобів і форм фізичної культури в різні періоди розвитку артрозу колінного суглоба нижньої кінцівки, а також можливість їх використання в подальшому з метою остаточного усунення наслідків артрозу.

В статье на основании результатов автоэксперимента делается вывод относительно позитивных результатов апробации и применения средств и форм физической культуры в разные периоды развития артроза коленного сустава нижней конечности, а также возможность их использования в дальнейшем с целью окончательного устранения последствий артроза.

In the article, on the basis of experiment, is drawn conclusion about pos itive results approbations and applications of facilities and forms of physical culture in a period of development of deforming artrose of knee to the joint of lower extremity and possibility of their use in future, with the purpose of com plete liquidation of consequences of artrose.

докладніше...