АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Дубчак Галина Михайлівна

Психологічне здоров'я є важливою складовою загального добробуту країни. Однією з причин порушень психіки людини є наявність внутрішніх протиріч і конфліктів. У статті дано психологічний аналіз структури внутрішньоособистісних конфліктів.

Психологическое здоровье является важной составляющей общего благосостояния страны. Одной из причин нарушений психики человека есть наличие внутренних противоречий и конфликтов. В статье дан психологический анализ структуры внутриличностных конфликтов.

Mental health is an important component of commonweal. Internal contradictions and conflicts are one of the reasons of mental disorders. The article presents the psychological analysis of intrapersonal conflicts structure.

докладніше...
Номер сторінки: 116