АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Єрмаков Іван Гнатович

У статті розкрито сутність, структура і функції життєтворчих компетенцій особистості. Дано визначення основних понять. Обгрунтовано значущість життєтворчих компетенцій для розвитку життєвої компетентності, індивідуально - особистісного життєтворчості.

В статье раскрыта сущность, структура и функции жизнетворческих компетенций личности. Дано определение основных понятий. Обоснована значимость жизнетворческих компетенций для развития жизненной компетентности, индивидуально-личностного жизнетворчества.

The article is exposed essence, structure and functions of lifecreation’s competencies of personality. Determination of basic concepts is given. Meaningfulness of lifecreation’s competencies is grounded for development of life competence,  individually-personality.

докладніше...