АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Жук Алла Василівна

Статтю присвячено проблемі професійного становлення майбутніх лікарів - психологів. У статті розглядаються основні професійно значущі особистісні якості майбутніх медичних психологів (соціальна чутливість, творча сила), а також визначено шляхи розвитку цих якостей у студентів медико-психологічних факультетів.

Статья посвящена проблеме профессионального становления будущих врачей-психологов. В статье рассматриваются основные профессионально значимые личностные качества будущих медицинских психологов (социальная чувствительность, творческая сила), а также определены пути развития этих качеств у студентов медико-психологических факультетов.

The article is devoted the problem of professional becoming of the future doctors-psychologist. In this article the basic professionally personal qualities of the medical psychologists are considered and also ways of these qualities are certain.

докладніше...
Номер сторінки: 391