АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Редакційна колегія

Головний редактор:

Таланчук Петро Михайлович, академік АПН України, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:

Нікуліна Г.Ф., кандидат технічних наук

Відповідальний секретар:

Самойлова С.С.

Члени редколегії:

Барно О.М., д-р пед. наук;

Бебик В.М., д-р політ. наук;

Бондар В.І., акад. АПН України;

Берлач А.І., д-р юрид. наук;

Вісковатова Т.П., д-р психол. наук;

Галімов А.В., д-р пед. наук;

Дем’янчук О.Н., д-р пед. наук;

Засенко В.В., чл.-кор. АПН України;

Клименко В.В., д-р психол. наук;

Кокун О.М., д-р психол. наук;

Ложкін Г.В., д-р психол. наук;

Макаров Р.М., акад. АПН Росії, д-р пед. наук;

Максименко С.Д., акад. АПН України;

Невмержицький О.А., канд. пед. наук;

Романенко Л.Ф., д-р екон. наук;

Соботович Є.Ф., чл.-кор. АПН України;

Тарасун В.В., д-р пед. наук;

Томчук М.І., д-р психол. наук;

Хохліна О.П., д-р психол. наук;

Чайка В.Є., д-р біол. наук; 

Чепа М-Л. А., канд. психол. наук;

Чепелєва Н.В., чл.-кор. АПН України;

Чернілевський Д.В., д-р пед. наук