АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: На передньому краю науки

Розглянуто питання взаємодії таких сторін бізнесу, як логістика і маркетинг. Проаналізовано прямий взаємозв'язок між ду такими характеристиками, як продукт, місце, ціна (витрати) і ін. Наведено практичні ситуації дій служб маркетингу і логістики з просування товарів на ринок.

Рассмотрены вопросы взаимодействия таких сторон бизнеса, как  логистика  и маркетинг.  Проанализирована  прямая взаимосвязь меж ду такими характеристиками,  как продукт,  место,  цена (затраты) и др.  Приведены практические ситуации действий служб маркетинга и логистики по продвижению товаров на рынок.

The matters of the interaction of such business fields as logistics and marketing were examined. The direct interrelation between such characteristics as product, place, price (expenses) and others were analyzed. Practical situations of actions of the marketing and logistics services concerning promotion of new products to the market are given.

докладніше...
Номер сторінки: 382

Проаналізовано результати дослідження розігріву мікросхем, резисторами, діодами, транзисторами в стаціонарному режимі. Показано, що найбільш безпечним є розігрів кристала джерелом тепла сферичної форми. Доведено також, що охолодження вентиляторами (посилення конвекції поблизу поверхні) значно ефективніше, ніж застосування теплоотводящих матеріалів.

Проанализированы результаты исследования разогрева микросхем, резисторами, диодами, транзисторами в стационарном режиме. Показано, что наиболее безопасным является разогрев кристалла источником тепла сферической формы. Доказано также, что охлаждение вентиляторами (усиление конвекции вблизи поверхности) значительно эффективнее, чем применение теплоотводящих материалов.

The steady state heating of the integrated circuits by their resistors, diodes and transistors is investigated. It is shown (hat the safest heating is the heating by the spherical heat source. It is shown also that the cooling with fan is muck more effective than the use of the heat conductive materials.

докладніше...