АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Інформація, факти, рекомендації

У статті аналізуються публікації журналу "Вища освіта України", що представляють науковий пошук в області філософії освіти, педагогіки, вищої освіти, зокрема - надання освітніх послуг людям з інвалідністю.

В статье анализируются публикации журнала "Вища освіта України", представляющие научный поиск в области философии образования, педагогики, высшего образования, в частности — предоставление образовательных услуг людям с инвалидностью.

The article analyzes the publication of the magazine "Vishcha Osvita of Ukraine", representing the scientific research in the field of philosophy of education, pedagogy, higher education, in particular - to provide educational services to people with disabilities.

докладніше...